Du kan sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke.
Du kan sette opp blant annet en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter
uten at trenger å be om tillatelse fra kommunen først.

Dett gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar.

Du må selv å sørge forat det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket og reguleringsplan.
Kjøp garasjen hos oss vi kan det.

Garasje 1

Garasje 1

Garasje 2

Garasje 2

Garasje 3

Garasje 3
© 2017 Nordlyshus. Alle lokale bilder er Nordlyshus sin eiendom.